quart.art - Simone, MArion, Walter, Thomas. Alte Kirche Götzis, 19.6.14